Kontakty

Mgr. Danka Kapucianová
Generálna riaditeľka
danka.kapucianova@mpc-edu.sk
Ing. Eva Kaduková
manažér projektu
051/381 13 16
mobil: 0917 984 002
eva.kadukova@mpc-edu.sk
Mgr. Edita Kovářová
národný koordinátor HPK
051/381 13 16
mobil: 0917 984 001
edita.kovarova@mpc-edu.sk

Odborní garanti

Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD
odborný garant projektovej aktivity
alica.petrasova@pf.unipo.sk

Hlavná projektová kancelária Prešov

Ing. Jolana Dobiášová
hlavný finančný manažér
051/381 13 07 jolana.dobiasova@mpc-edu.sk
Daniela Lacková
finančný manažér HPK
051/381 13 12
mobil: 0917 983 814; 0918 246 482
daniela.lackova@mpc-edu.sk
Ing. Ladislav Lorinc
finančný manažér HPK Prešov
0918 246 600 ladislav.lorinc@mpc-edu.sk
Bc. Katarína Majirská
finančný manažér HPK Prešov
051/381 13 10
051/381 13 15
0918 246 493
katarina.majirska@mpc-edu.sk
Mgr. Janka Nižníková
koordinátor HPK
0918 246 476 janka.niznikova@mpc-edu.sk
Mgr. et Mgr. Janette Sobotová
koordinátor HPK
+051/381 13 14
0917 983 812
janette.sobotova@mpc-edu.sk
Ing. Valéria Tomášová
koordinátor HPK
051/381 13 14
0917 983 812
valeria.tomasova@mpc-edu.sk
Mgr. Art. Nina Šilanová
manažér pre publicitu
0918 246 476 nina.silanova@mpc-edu.sk
PhDr. Vladimír Fryk
manažér monitoringu
0918 246 606
0905 743 284
vladimir.fryk@mpc-edu.sk
Mgr. Daniel Šimčík
asistent manažéra monitorovania
0918 246 606 daniel.simcik@mpc-edu.sk
Mgr. Ivana Kučová
podporný administratívny personál- odborný
0918 246 552 ivana.kucova@mpc-edu.sk
Daniela Kropuchová
podporný administratívny personál
051/381 13 07 daniela.kropuchova@mpc-edu.sk
Monika Marcinová
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
0918 246 600 monika.marcinova@mpc-edu.sk
Eva Gajdošová
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
051/381 13 10
051/381 13 15
eva.gajdosova@mpc-edu.sk
Zuzana Kaduková
podporný administratívny personál RP Prešov
0918 246 592
051/381 13 08
zuzana.kadukova@mpc-edu.sk
Bibiana Semanová
podporný administratívny personál HPK Prešov
0918 246 592
051/381 13 08
semanova@amiplus.sk
Gabriela Krišková
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
0918 246 552 gabriela.kriskova@mpc-edu.sk
Dana Kerekešová
podporný administratívny personál HPK Prešov
dana.kerekesova@mpc-edu.sk

Odborní zamestnanci

Ing. J. Buchta
zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania
jaroslav.buchta@mpc-edu.sk 0918 246 591
Ing. Anton Semančík
zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania
anton.semancik@mpc-edu.sk 0918 246 591
Mgr. Branislav Čupka
zamestnanec pre tvorbu, inováciu a správu web stránok ako nástroja implementácie pedagogického modelu CVS pre ZŠ
branislav.cupka@mpc-edu.sk 0918 246 591

Regionálna projektová kancelária Prešov

Ing. Mgr. Jozef Kyseľ
regionálny finančný manažér
0918 246 600 jozef.kysel@mpc-edu.sk
PhDr. Ľudmila Kochanová
regionálny finančný manažér RP Prešov
0918 246 592; 051/3811308 ludmila.kochanova@mpc-edu.sk
Ing. Martina Salanciová
regionálny finančný manažér RP Prešov
051/381 13 12; 0917 912 639 martina.salanciova@mpc-edu.sk
PaedDr. Adriana Vlasata, PhD.
regionálny koordinátor projektových aktivít
0918 246 475 adriana.timcikova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Leššová
regionálny koordinátor projektových aktivít
0918 246 475 jana.lessova@mpc-edu.sk
Natália Ferencová
regionálny manažér monitoringu
0918 246 580 natalia.ferencova@mpc-edu.sk
Ing. Ján Šándor
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
0918 246 479 jan.sandor@mpc-edu.sk
Ľubica Birošová
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
0918 246 592; 051/3811308 lubica.birosova@mpc-edu.sk
Alena Vróbeľová
podporný administratívny personál RP Prešov - odborný
0918 246 592; 051/3811308 alena.vrobelova@mpc-edu.sk

Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica

Ing. Ivan Petrík, PhD.
regionálny finančný manažér RP B. Bystrica
0917 983 997
048/381 11 05
ivan.petrik@mpc-edu.sk
Ing. Viera Ďuricová
regionálny finančný manažér RP B. Bystrica
048/381 11 05 viera.duricova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Klimentová
regionálny finančný manažér RP B. Bystrica
0917 983 992
048/381 11 05
jana.klimentova@mpc-edu.sk
Mgr. Martina Siheľská
regionálny koordinátor projektových aktivít RP B. Bystrica
0917 983 995
048 381 11 06
martina.sihelska@mpc-edu.sk
Mgr. Petra Lužinská
regionálny manažér monitoringu
Mobil 0917 983 992
048 381 11 07
petra.luzinska@mpc-edu.sk
Mgr. Drahotína Ličková
regionálny koordinátor projektových aktivít
048 381 11 07
0917 983 996
drahotina.lickova@mpc-edu.sk
Ing. Alena Kravcová
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
0917 983 995
048/ 381 11 06
alena.kravcova@mpc-edu.sk
Mgr. Danka Maková
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
+421917983992
048/3811107
danka.makova@mpc-edu.sk
Mgr. Lucia Kollová
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
048/381 11 07 lucia.kollova@mpc-edu.sk
Mgr. Petra Rusková
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
+421917983992
048/381 11 05
petra.ruskova@mpc-edu.sk
Lucia Tajbošová
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
048 381 11 06 lucia.tajbosova@mpc-edu.sk
Mgr. Lucia Bučková
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
+421917983992
048/3811107
lucia.buckova@mpc-edu.sk
Mgr. Marta Hríbiková
podporný administratívny personál - odborný RP B. Bystrica
+421917983992
048/3811107
marta.hribikova@mpc-edu.sk
Ing. Peter Laco, PhD
zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania RP B. Bystrica
peter.laco@umb.sk

Kde nás nájdete

Hlavná projektová kancelária
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

View Larger Map


Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Zväčšiť mapu