SEMINÁR VEREJNEJ OPONENTÚRY PEDAGOGICKÉHO MODELU ŠKOLY S CELODENNÝM VÝCHOVNÝM SYSTÉMOM

Kliknutím na nasledovné odkazy si môžete stiahnuť pozvánky a program seminára verejnej oponentúry pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom, ktorá sa uskutoční 12.4.2012

Pozvánka na seminár
Program seminára