Reportáž z konferencie Zo školy bez tašky v Žiline

Pozrite si video z našej konferencie v Žiline. Relácia bola vysielaná v TV Patriot 30.4. 2012.