Metodika tvorby učebných zdrojov

Aktualizované 10.1.2012
Prezentovaný materiál Metodika tvorby učebných zdrojov vypracovala skupina zložená zo 7 expertov a je prioritne určená tvorcom učebných zdrojov. Práca pozostáva z piatich kapitol. Každá z nich poskytuje metodiku a odporúčania pre tvorbu učebných zdrojov a prácu s nimi. Experti pri vytváraní dokumentu zohľadňovali prostredie, v ktorom pedagogickí a odborní zamestnanci pôsobia, a cieľovú skupinu, s ktorou pracujú.

Dokument si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.