FOTOGALÉRIA - seminár verejnej oponentúry pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom

obrazok: 
Seminár verejnej oponentúry pedagogického modelu CVS sa konal 12.4. 2012 v Spišskej Kapitule.Expert pre vytvorenie modelu CVS prof. Miron Zelina.Národná koordinátorka Edita Kovářová a manažérka projektu Eva Kaduková predstavujú hosťom hlavné aktivity projektu.doc. Ladislav Horňák predstavuje pedagogické ciele a zásady modelu CVS.Účastníci seminára – riaditelia a učitelia ZŠ a odborná verejnosť.RNDr. Peter Dolíhal, garant projektovej aktivity zameranej na CVS, Nina Šilanová, manažérka publicity  a doc. Ján KancírÚčastníci seminára.doc. Vladimír Klein predstavuje Legislatívne predpoklady implementácie modelu CVS.RNDr. Peter Dolíhal a prednášajúci prof. Miron Zelina.Koordinátorky národného projektu – Janette Sobotová, Janka Ninžníková a Adriana Timčíková s spoločnosti prof. Mirona Zelinu.RNDr. Peter Dolíhal predstavuje model celodenného výchovného systémuÚčastníci počas seminára verejnej oponentúry.