VO CVS Prešov

obrazok: 
Vedúca odboru školstva, kultúry a športu Kvetoslava Komanická otvorila konferenciu „Zo školy bez tašky“ v Prešovskom hoteli Dukla.Manažérka projektu Eva Kaduková a národná koordinátorka Edita Kovářová prezentujú národný projekt Alica Petrasová informuje o výsledkoch analýzy vzdelávacích potriebRiaditeľka MPC Prešov Alica Dragulová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu Kvetoslava Komanická, garant Peter Dolíhal, národná koordinátorka Edita Kovářová a manažérka projektu Eva KadukováDo diskusie sa zapojila aj expertka Monika Krajčovičová z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzityPeter Dolíhal reaguje na otázky v diskusiiStrednú odbornú školu v Kežmarku prezentovala p. Jurgovianová ukážkami prác svojich žiakovStrednú odbornú školu v Kežmarku prezentovala p. Jurgovianová ukážkami prác svojich žiakov