VO CVS Banská Bystrica

obrazok: 
Zapisovanie účastníkov do prezenčných listín pred konferenciou v hoteli Dixon v Banskej BystriciÚčastníci konferencie v Banskej BystriciMladý huslista otvoril konferenciu v BBVystúpenie žiakov ZŠ pred oficiálnym programomPlná sála počas konferencie v Banskej BystriciJán Hero prezentoval výsledky Analýzy vzdelávacích potriebGarant aktivity zameranej na Celodenný výchovný systém Peter Dolíhal počas prezentácie modelu CVSÚčastníci konferencieRegionálna koordinátorka Adriana Timčíková prezentuje voliteľné predmety a záujmové útvaryKoordinátorka Janka Nižníková informuje o príkladoch dobrej praxe zo zahraničných pracovných ciest expertov