Model školy s CVS

Texty sa budú priebežne aktualizovať.
Tieto texty nemajú finálnu podobu a priebežne doplníme chýbajúce časti.

Model CVS