Informačné stretnutie pre vedúcich PZ a EZ ZŠ

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete stiahnuť pozvánku na Informačné stretnutie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a ekonomických zamestnancov základných škôl k národnému projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktoré sa uskutoční dňa 26.9. 2012 o 10,00 hod.

Pozvánka