POZVÁNKA NA TLAČOVÚ BESEDU 17.12.2012

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční za účasti poslankyne NR SR Ing. Svetlany Pavlovičovej 17.12. 2012 o 13.00 hod. v základnej škole Matice Slovenskej 11 v Prešove.
Témou tlačovej besedy bude informácia o prebiehajúcom národnom projekte "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", do ktorého je ZŠ Matice Slovenskej zapojená ako jediná škola krajského mesta Prešov.
Spolu je v projekte zapojených 200 základných škôl na celom Slovensku, kde počet detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia je aspon 20% z celkového počtu žiakov na škole.

Viac o tomto projekte sa dozviete v pondelok 17.12. 2012 o 13.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

s pozdravom

Mgr.art. Nina Šilanová
manažérka pre publicitu

Pozvánka na stiahnutie