Aký je vplyv využívania rómskeho jazyka na posilňovanie rómskej identity a na nízku vzdelanostnú úroveň rómskych žiakov ?

Úvod
Jazyk je podstatným ba až dominantným atribútom identity každého etnika, či národa. Národ bez jazyka nie je národ a jazyk bez národa či etnika je mŕtvym jazykom. Ťažko si vieme predstaviť národ bez jazyka, ako aj jazyk bez svojho nositeľa. Veď jazyky sa aj označujú prívlastkami odvodenými od názvu národa. Táto determinácia platí univerzálne, je teda prirodzená.
Čítať celý článok

PhDr. František Godla, Prešov, MPC Prešov