Prezentácia pre riaditeľov a zástupcov základných škôl

Prezentáciu pre riaditeľov a zástupcov základných škôl k projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. V prezentácii nájdete základné informácie o Národnom projekte, jeho hlavné aktivity, cieľovú skupinu, umiestnenie projektu, požiadavky a prínosy pre základnú školu, ako aj základné kritériá, ktoré platili pri výbere základných škôl do projektu.