Prezentácie z osvetových programov na ZŠ Muránska Dlhá Lúka

Lektorka osvetových programov pre rodičov, Ing. Janka Švecová nám zaslala tri prezentácie zo stretnutí v rámci aktivity národného projektu MRK.
Prezentácie obsahujú fotografie aj sprievodný text.
Ďakujeme všetkým lektorom, ktorým sa počas roka podarilo nadviazať vzťahy s rodičmi a pripravovali pre nich tieto stretnutia.
Špeciálne poďakovanie patrí Janke Švecovej za tieto prezentácie, ale aj za prácu a tvorivosť na hodinách strávených s rodičmi, ktorá sa v týchto prezentáciách odzrkadľuje.
Uvítame aj ďalšie fotografie, či poznatky z vašich stretnutí!

Popoludnie s rozprávkou - prezentácia zo stretnutia s rodičmi na ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Prezentácia osvetového porgramu 1- rodičia z Muránskej Dlhej Lúky
Prezentácia osvetového programu 2- rodičia z Muránskej Dlhej Lúky