POVEDALI O PROJEKTE...

"Vážený kolektív HPK,
aj ja Vám chcem poďakovať za možnosť zapojenia sa našej školy do projektu MRK, čím bolo naším deťom zo SZP umožnené zažiť viac úspechov ako predtým. Vďaka obetavej práci pedagogických asistentov na vyučovaní aj popoludní pri príprave na vyučovanie nám v tomto školskom roku ani jedno dieťa zo SZP nebude opakovať ročník.
Voliteľné predmety umožnili deťom poznať niečo nové a zaujímavé. Činnosť záujmových útvarov vďaka práci vedúcich bola naozaj bohatá a zabezpečíla CVS, tak ako bolo cieľom projektu. Ak by sa Vám podarilo - tak ako ste to napísali nižšie - zabezpečiť činnosť PA na celý školský rok bol by to pre deti ten najväčší prínos."

Mgr. Bertová, koordinátorka projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ďakujem v mene všetkých kolegov za milé slová a prajem Vám ešte veľa nových projektov, do ktorých sa samozrejme, ak to bude možné opäť s radosťou zapojíme. Váš projekt nám veľmi pomohol v našej pedagogickej práci, o to viac sme radi že sa Vám podarilo predĺžiť ho. Ďakujem aj v mene našich asistentiek, ktoré Vaším pričinením dostali prácu."

Mgr. Henrieta Magdemeová
riaditeľka ZŠ Dolné Plachtince