Pedagogickí asistenti

Oznam k dohode o zmene PZ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, nakoľko v súvislosti s podpísaním dodatku č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu pedagogickým asistentom cez projekt MRK bola predĺžená refundácia miezd pedagogických asistentov učiteľa do 30.6.2015, je potrebné uzatvoriť s Vašimi asistentmi Dohodu o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej sa zmení dátum ukončenia pracovného pomeru z 31.1.2015 na 30.6.2015. Vzor Dohody o zmene PZ máte v prílohe mailu. Prosíme o zasielanie predmetných dohôd 2x spolu s januárovou dokumentáciou pre asistentov učiteľa.
Vzor dohody si môžete stiahnuť tu


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu, aby refundácia mzdy pedagogických asistentov za mesiac november 2014 sa zrealizovala včas.
Refundácia za rok 2014 sa bude realizovať obdobne ako v rokoch 2012 a 2013, tzn., mzda za november s výplatným termínom v decembri bude refundovaná do konca decembra (za dodržania nižšie uvedených podmienok) a refundácia mzdy za december (výplatný termín január) až v mesiaci február 2014 po otvorení Štátnej pokladnice a pripísania novej Zálohovej platby na účet MPC.
Pre úspešnú refundáciu mesiaca november je potrebné do 2.12.2014 zaslať mailom čo najpresnejší odhad ceny práce za oboch asistentov za mesiac november a do 5.12.2014 zaslať aspoň výplatné pásky a sumárny prehľad za asistentov, aj keby ste ešte nemali vyplatené mzdy. Zostávajúcu dokumentáciu nám dodatočne zašlite najneskôr do 12.12.2014.
Oznamy a materiály pre pedagogických asistentov

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

pri uzatváraní nových pracovných zmlúv na šk. r. 2014/2015 je potrebné zasielať túto dokumentáciu:

Pracovná zmluva na našom hlavičkovom papieri 2x (v prípade, že bola predĺžená pracovná zmluva tak dohodu o zmene k platnej pracovnej zmluve)
Pracovná zmluva - pôvodní asist. 2x
Pracovná zmluva - noví asist. 2x
Pracovná náplň 2x
Dekrét 4x
Europass 2x
Prehlásenie o účte 4x
Čestné prehlásenie 2x
Súhlas dotknutej osoby 2x

Prosíme Vás, aby ste nám hore uvedenú dokumentáciu zasielali už posledný augustový týždeň.

S úctou

Bc. Katarína Majirská
Eva Gajdošová


Dôležitá informácia pre školy zúčastnené na projekte MRK:

Keďže sa blíži koniec šk. roka a mnohí asistenti majú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.6.2013, chceme Vás usmerniť, ako postupovať ďalej:
1. Ak ste s Vašimi asistentmi spokojní a nemienite urobiť zmenu v tejto pozícii, je potrebné urobiť dodatok k pracovnej zmluve o zmene doby trvania pracovného pomeru, najdlhšie však do 30.6.2014.
2. Ak nie ste spokojní s Vašimi asistentmi a chcete urobiť zmenu, môžete prijať nového asistenta až od 1.9.2013, k čomu je potrebná príslušná dokumentácia, ktorú sme požadovali pri uzatváraní prvých pracovných zmlúv s asistentmi učiteľa.
3. Upozorňujeme, že počas prázdnin asistenti musia čerpať dovolenku.
Eva Gajdošová, Bc. Katarína Majirská

Výkazy

JúN
- Jún 2015
- Dochádzka: Jún dochádzka

Máj
- Máj 2015
- Dochádzka: Máj dochádzka

Apríl
- Apríl 2015
- Dochádzka: Apríl dochádzka

Marec
- Marec NR TT 2015
- Február BB TN ZA PO KE 2015
- Dochádzka: Marec dochádzka

Február
- Február NR TT 2015
- Február BB TN ZA 2015
- Február PO KE 2015
- Dochádzka: Február dochádzka

Január
- Január 2014
- Dochádzka: Január dochádzka

December
- December 2014
- Dochádzka: December dochádzka

November
- November 2014
- Dochádzka: November dochádzka

Október
- Október 2014
- Dochádzka: Október dochádzka

September
- September 2014
- Dochádzka: September dochádzka


2013/2014
- Január 2014 Dochádzka: Január dochádzka
- December 2013 Dochádzka: December dochádzka
- November 2013 Dochádzka: November dochádzka
- Október 2013 Dochádzka: Október dochádzka

- September 2013 Dochádzka: September dochádzka
- August 2013 Dochádzka: August dochádzka
- Júl 2013 Dochádzka: Júl dochádzka
- Jún 2013 Dochádzka: Jún dochádzka
- Máj 2013 Dochádzka: Máj dochádzka
- Apríl 2013 Dochádzka: Apríl dochádzka
- Marec 2013 - vyberte si prosím správny na základe vášho kraja (rôzne termíny jarných prázdnin sú vo vzoroch zohľadnené) Dochádzka: Marec dochádzka
- Február 2013 - vyberte si prosím správny na základe vášho kraja (rôzne termíny jarných prázdnin sú vo vzoroch zohľadnené) Dochádzka: Február dochádzka
- Január 2013 Dochádzka: Január dochádzka

2012
- Archív - výkazy za rok 2012

- Pokyny pre asistentov – pokyny k vypĺňaniu PV -aktualizované 8.10
- Asistenti – dochádzka
- pokyny k rozvrhu
- týždenný rozvrh asistenta_tabuľka na vyplnenie
- týždenný rozvrh asistenta - vyplnený príklad

PRIZNANIE OSOBNÉHO PRÍPLATKU PRE PEDAGOGICKÝCH ASISTENTOV

MPC – projektová kancelária MRK, Prešov oznamuje všetkým zúčastneným školám na projekte MRK, že je možnosť udeliť osobný príplatok pedagogickým asistentom do výšky 120,-- EUR s účinnosťou od 01.10.2012. V prípade udelenia osobného príplatku (alebo inej mzdovej zmeny) je nutné zasielať nové platové dekréty asistentov v troch originálnych vyhotoveniach.

Ing. Peter Jarošinec
finančný manažér

UPOZORNENIE

Školy, ktoré majú skorší výplatný termín, môžu zasielať doklady pedagogických asistentov skôr, čím sa urýchli v mesiaci november refundácia miezd.

Ing. Peter Jarošinec – finančný manažér

Aktualizovaný pokyn k zasielaniu dokladov k refundácii PA

30.10.2012

Prečítajte si aktualizáciu na základe skúseností z predošlého mesiaca kliknutím TU. Pôvodný pokyn môžete nájsť tu


Oznam - Výkaz Škol

Základná škola bude vykazovať mzdové prostriedky a zamestnanosť pedagogických asistentov z „Projektu MRK“ s kódmi zdroja 11T1 – 85 % - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) a 11T2 – 15 % - Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR na riadku 131 výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 v súlade s účtovnou evidenciou.
Vo Formulári tohto riadku sa neobjaví stĺpec F, takže sa údaje budú zadávať iba v hlavných stĺpcoch A, B1
Výkaz


Stanovisko personálneho odboru MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu pedagogických asistentov

Aktualizované 9.10.2012

Každému pedagogickému zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradí do adaptačného vzdelávania a s tým súvisiaceho kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec prináleží príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci pedagogickí zamestnanci...čítať viac


Predkladanie dokladov PA

Vzhľadom na časté otázky týkajúce sa termínu predkladania dokladov na refundáciu miezd a odvodov pedagogických asistentov oznamujeme, že tie základné školy, ktoré majú neskorší výplatný termín než je lehota na predloženie dokladov zašlú doklady v najbližšom termíne v súlade so zmluvou o vzájomnej spolupráci § 7 Rozpočet a platby, bod 5.


Pokyny k refundácii miezd a odvodov PA

Prečítajte si prosím pokyn k refundáciám


Komentáre

Dobrý deň.Dochádzka pre asistentov za mesiac december je zle navolená. Nesedia tam dni ani soboty a nedele.

Mohli by sme mať k dispozícii dochádzku za september 2013?

Prosím Vás, kedy bude dochádzka pre pedagogických asistentov za február 2014 ?

Prosím Vás, kedy bude dochádzka pre pedagogických asistentov za február 2014 ?

Dobrý deň, prosím Vás nemohli by ste dávať dochádzky za príslušný mesiac na začiatku mesiaca, je koniec októbra a dochádzka za október nie je.