Pozvánky

V tejto sekcii nájdete pozvánky na verejné semináre, konferencie a iné akcie projektu.Aktuálne:


Oznam pre konzultantov a riaditeľov škôl !

MPC HPK oznamuje všetkým konzultantom NP, že sa dňa 24.3.2014 o 11:00 uskutoční pracovné stretnutie na MPC Banská Bystrica a 4.4.2014 o 11:00 na MPC Prešov.
Na stretnutie sú pozvaní konzultanti, prípadne aj riaditelia ZŠ. Podľa záujmu a vzájomnej dohody sa môžu zúčastniť aj súčasne.
V pozvánke je uvedený obsah stretnutia.

MPC hradí cestovné náhrady účastníkom v súvislosti s týmto stretnutím.
Pozvanka 4.4. Prešov
Pozvanka 24.3. Banská Bystrica


POZOR ZMENA,
z dôvodu konania kontroly v HPK Prešov, sme boli nútení preložiť termíny stretnutí v Rimavskej Sobote, Nitre a Banskej Bystrici nasledovne:

Rimavská Sobota – 8.10.2013
Nitra – 9.10.2013
Banská Bystrica – 10.10.2013

Pozvánky na stretnutie si môžete stiahnuť nižšie.
Ďakujeme za pochopenie


Milí kolegovia, pozývame vás na pracovné stretnutie riaditeľov škôl zapojených do národného projektu. Z nasledujúcich odkazov si môžete stiahnuť pozvánky pre jednotlivé lokality, v ktorých sa stretnutia uskutočnia. Prosím, aby ste nám obratom potvrdili vašu účasť a uviedli mená zástupcov z vašej školy, ktorí sa stretnutia zúčastnia. Zároveň nám uveďte miesto stretnutia, ktoré je pre vás najvyhovujúcejšie. Návratky posielajte na adresu: nina.silanova@mpc-edu.sk.
Na pracovné stretnutie pozývame aj konzultantov škôl.

Informujeme školy, ktoré si ešte v minulom školskom roku neobjednali kancelárske potreby z našej ponuky, že majú možnosť zaslať nám svoju objednávku na môj dole uvedený mail do konca týždňa t.j. 6.9.2013.
V prípade záujmu, vám dovoz tovaru môžeme zabezpečiť priamo na miesto stretnutia pracovnej porady.
Tešíme sa na stretnutie s vami.


Mgr. Edita Kovářová
národný koordinátor projektu
"Vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít"

Prílohy:
- Pozvánka pre riaditelov BB 10.10.2013 10.00
- Pozvánka pre riaditelov KE 26.9.2013 9.00
- Pozvánka pre riaditelov MI 26.9.2013 13.00
- Pozvánka pre riaditelov NT 09.10.2013 10.00
- Pozvánka pre riaditelov PO_20.9.2013 9.00
- Pozvánka pre riaditelov PP_18.9.2013 10.00
- Pozvánka pre riaditelov RS 08.10.2013 11.00
- Pozvánka pre riaditelov VT_16.9.2013 9.00