RIADITELIA – KOORDINÁTORI


Oznamy a materiály pre riaditeľov a koordinátorov


Informácia pre vedúcich zamestnancov (riaditeľov) - koordinátorov aktivít na školách zapojených v NP


Akékoľvek personálne zmeny je potrebné hlásiť do 7. Dňa v mesiaci. Po tomto termíne nebudú zmeny akceptované a ich realizácia sa posúva na nasledujúci mesiac.
Zdôvodnenie: Personálna matica – databáza všetkých zúčastnených v projekte sa hlási riadiacemu orgánu vždy k 7. v mesiaci.

S pozdravom,
Monitoring NP


Aktuálne - od 1.1.2015:
PV 2/2015
KMV 2/2015
PV 1/2015
KMV 1/2015
Oprávnené činnosti
Informácie k vykazovaniu
september:
MRK_PV_09_2014
MRK_KMV_09_2014

Komentáre

Rada by som poslala PV a KMV za mesiac december, ale nie je ešte na tejto stránke zverejnený pre riaditeľov

Výkazy 01 2014 vzor pre RŠ sú z roku 2013! - tie isté ako v archíve 01 2013.